Terug- en vooruitkijken op bijzondere samenwerking

Voorstellen aan elkaar hoeft inmiddels al lang niet meer. De vier bevlogen partners binnen De Plantijn zijn bekenden geworden en weten wat ze aan elkaar hebben. Voor de Wintergastenspecial over de thema’s wonen en zorgvastgoed zochten zij elkaar op en bespraken ze de bijzondere samenwerking en het perspectief voor de toekomst. Een kennismaking met de mensen achter De Plantijn.

Aanwezig zijn Sophie Keulemans namens zorginstelling Cordaan, Rogier van den Braak vanuit Sanquin, Robert Clement namens Antoni van Leeuwenhoek en Martine Gründemann en Lieke van der Wal vanuit Zadelhoff. Een mooi gezelschap dat sinds 2020 intensief samenwerkt om dit deel van Amsterdam Nieuw-West een forse impuls te geven. Het doel is een uitnodigende buurt creëren voor iedereen door een mix aan functies: wonen, werken, onderwijs, zorg en verblijven.

Martine Gründemann (Zadelhoff): ‘Nadat Zadelhoff in mei 2020 eigenaar werd van het Slotervaart Ziekenhuis hebben wij bij onze nieuwe buren gepolst hoe zij de toekomst voor dit gebied zagen. Al snel bleek dat samenwerken hier mogelijk was.’ Rogier van den Braak (Sanquin): ‘We waren zelf al bezig met plannen voor de toekomst. Maar we ontdekten al snel: met elkaar kunnen we een beter plan maken. En als één partner optrekken met én richting de gemeente.’ Martine Gründemann: ‘Ook de gemeente Amsterdam had ambities voor dit gebied en het was goed om hier als samenwerkende partijen onze visie tegenover te zetten of naast te leggen. Vanwege de grote ambities is de gemeente blij dat wij hier nu het initiatief in nemen. Daarmee kan de stad haar woningbouwproductie flink versnellen en tevens haar ambitie rondom de Innovation Districts realiseren.’

Dat de partijen tevreden zijn met de huidige samenwerking staat vast. Robert Clement (bouwdirecteur Antoni van Leeuwenhoek): ‘We werkten al goed samen, maar dat is nu op een heel ander niveau gebracht. Ik herken ook dat de gemeente nu meer een beeld voor ons heeft gekregen, dat maakt het gemakkelijker om ook onze eigen plannen daar voor het voetlicht te brengen.’ Ook Sophie Keulemans (directeur Huisvesting Cordaan) onderschrijft de kwaliteit van de samenwerking: ‘We leveren met elkaar een bijdrage aan de leefbare, inclusieve stad waarin iedereen er mag zijn. We denken voortdurend na hoe we met onze zorg en huisvesting kunnen inspelen op de maatschappelijke vraag. Hoe ontwikkelt de bevolking zich, op welk niveau kunnen we zorg aanbieden, hoe zetten we onze middelen daarvoor in? En dat doen we bij De Plantijn nu gebiedsgericht, in overleg met de partners en de gemeente.’

De samenwerking leidde ertoe dat in de zomer van 2022 er een intentieovereenkomst kon worden gesloten tussen de vier partners en de gemeente Amsterdam. De inzet: een groen en aantrekkelijk gebied dat betekenis heeft voor de hele stad. De partijen pakken de komende periode door. Er komt een verdere stedenbouwkundige uitwerking die het kader vormt voor de verdere ontwikkeling van het gebied als geheel en voor deelgebieden in het bijzonder.

Benieuwd naar het volledige artikel? Leer Sophie Keulemans, Rogier van den Braak, Robert Clement, Martine Gründemann en Lieke van der Wal beter kennen dankzij een persoonlijke vraag & antwoord rubriek en lees waar zij deze middag nog meer over hebben gesproken in de online editie van Wintergasten.