Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

PERSBERICHT – DE PLANTIJN

Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

Amsterdam, 29 november 2022

De vier samenwerkende partijen en gemeente Amsterdam waren 23 november bijeen voor de feestelijke presentatie van de plannen voor De Plantijn. 

Unieke samenwerking
Reden voor een feestje? Wij vinden van wel. Met een mooie line-up aan sprekers werd woensdag in Casa Sofia in De Plantijn de unieke samenwerking tussen eigenaren – Antoni van Leeuwenhoek, Centrum voor Zorg Slotervaart, Cordaan en Sanquin – en de gemeente Amsterdam onderstreept. Een feestelijk moment waar werd teruggekeken op de afgelopen maanden en een blik op de toekomst werd gericht. De vier partijen die samen De Plantijn vormen, werken al geruime tijd samen aan mooie plannen voor een nieuwe stadswijk in Amsterdam Nieuw-West. 

De Plantijn
Na een warm welkom door Rogier van den Braak (Sanquin) sprak Martine Gründemann  (Centrum voor Zorg Slotervaart) over de totstandkoming van de plannen voor De Plantijn. Doel is om een uitnodigende buurt te realiseren met een mix aan functies waar iedereen zich thuis voelt. Op die manier wordt De Plantijn een plek met ruimte voor wonen, werken, onderwijs, zorg en verblijven. Om de plannen en ambities verder vorm te geven gaan de vier partijen de komende tijd met veel energie verder met hun samenwerking. Dat doen zij niet alleen. Ook de gemeente wordt hier nadrukkelijk bij betrokken.

Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl
De partijen in De Plantijn pakken de regie en het initiatief, in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Enthousiasme alom nu de ingezette gebiedsontwikkeling en de samenwerking tot een meer concrete invulling leidt van deze Amsterdamse buurt. 

 

De Plantijn is uniek te noemen, omdat de partijen in het gebied zelf de transformatie ter hand nemen. De gemeente schetst de kaders en heeft duidelijke ambities, maar geeft veel ruimte voor de kracht van de markt zelf. Juist omdat het gebied volop in beweging is, getuige ook het besluit om de Noord/Zuidlijn door te trekken. De partijen kijken dan ook over de eigen ‘grenzen’ heen en hebben samen oog voor de plek van De Plantijn in de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Schinkelkwartier als geheel.

Stedenbouwkundige uitwerking
De komende tijd gaan de partijen in De Plantijn dan ook door op de ingeslagen weg. De samenwerking is succesvol en alle stakeholders hebben de nadrukkelijke wens uitgesproken om deze te continueren. Na de gezamenlijke gebiedsvisie moet eind dit jaar de verdere stedenbouwkundige uitwerking het licht zien. De unieke samenwerking krijgt op die manier steeds meer vorm. 

— Einde persbericht —

Noot voor de redactie: voor meer informatie over De Plantijn kunt u contact opnemen met Martine Gründemann, directeur Zadelhoff Development (martine.grundemann@zadelhoff.nl), of Rogier Van Den Braak, Managing Director Sanquin Health Solutions Group (r.vandenbraak@sanquin.nl)