De Plantijn

Gebiedsontwikkeling De Plantijn

De gebiedsontwikkeling van De Plantijn krijgt steeds meer vorm. De vier partners werken hard aan een stedenbouwkundig plan. Dit doen zij samen met betrokken architectenbureaus onder begeleiding van het stedenbouwkundigbureau Juurlink + Geluk.

Thema’s als waterberging, groen, parkeren en infrastructuur zijn belangrijke onderwerpen voor de partners binnen De Plantijn. Tijdens verschillende interactieve workshops worden deze punten ook regelmatig besproken. Binnen de plannen van De Plantijn is het groene park een belangrijk thema. Dit park is de verbindende factor tussen de vier verschillende kwadranten. Een groene oase die het Antoni van Leeuwenhoek, Sanquin, Slotervaart Centrum voor Zorg en verpleeghuis Hof van Sloten van Cordaan op elkaar laat aansluiten.

Het goed organiseren van alle logistieke stromen binnen De Plantijn is daarnaast een mooie uitdaging die met behulp van mobiliteitsadviseur Goudappel wordt getackeld. Het plan wordt in samenspraak met de gemeente Amsterdam opgesteld zodat het voldoet aan alle hedendaagse eisen en straks naadloos zal aansluiten op de omgeving.