Ambitie De Plantijn

De plannen voor De Plantijn krijgen vorm en daaruit blijkt dat er voor dit deelgebied een hoop gaat veranderen. De samenwerkende partners hebben een plan voor de toekomstige inrichting ontwikkeld. Daarin krijgen niet alleen de ambities van de partners een plaats, maar is ook een totaalplan voor de stadswijk ontworpen met veel ruimte voor groen in een autoluwe omgeving. Het plan sluit aan op de Projectnota Schinkelkwartier van de gemeente Amsterdam en wordt in samenwerking met de gemeente verder uitgewerkt en gerealiseerd.

De Plantijn is één van de zes deelgebieden van de toekomstige stadswijk Schinkelkwartier. Waar er nu nog voornamelijk ruimte is voor diverse soorten zorg wordt De Plantijn in de toekomst een levendige stadswijk voor iedereen waar ruimte en aandacht is voor ondernemen en maatschappelijke voorzieningen.

Natuurlijk blijft zorg een belangrijke peiler. Maar De Plantijn wordt ook een stadswijk met woningen en veel groen. Een plek voor Amsterdammers om zich thuis te voelen. Een plek ook met ruimte voor sport, kunst en meer. Een broedplaats voor jong talent en een bundeling van kennis en kunde. De Plantijn wordt een bruisende plek binnen Amsterdam waar alles samenkomt.

Houd de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen en updates.