Privacy & Cookies

Stichting De Plantijn hecht veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens. Je kunt erop vertrouwen dat jouw privacy bij ons in goede handen is.

We vinden dat jij altijd hoort te weten welke persoonsgegevens wij van je verzamelen en wat Stichting De Plantijn ermee doet. Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan. Naar aanleiding van deze wet heeft Stichting De Plantijn haar Privacy & Cookies opgesteld. Op deze pagina kan je daar meer over lezen.

Omdat wij het belangrijk vinden dat je precies weet waar je aan toe bent, adviseren wij je om de informatie op deze pagina zorgvuldig te lezen.

Contact opnemen met Stichting De Plantijn

Als je een vraag hebt, laat het ons weten via onze contactpagina. Je kunt ons ook bereiken via:

Stichting De Plantijn
Plesmanlaan 1211
066 CX  AMSTERDAM

Vind je dat Stichting De Plantijn bovenstaande regels niet of niet goed naleeft? Of wil je om een andere reden een klacht indienen? Laat het ons weten via het contactformulier op onze website. Je kunt ook een brief sturen naar bovenstaande postbus.

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is de onafhankelijke toezichthouder op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Je kunt contact opnemen met de AP via:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Tel.: 088 1805 250